SYSTÉM PRE

MANAŽMENT SIEŤOVÝCH

ODVETVÍ 

ODVETVIA

Voda a kanalizácie

Elektrická energia

Cesté a vlakové sieta

Energetika

Ropa a zemný plyn

 

FUNKCIONALITY

ZBER DÁT

Vstupom dát do systému pre programovo spracovateľné dáta sú početné API volania a importy pomocou CSV prípadne XLS súbory.

Ďalším vstupom je mobilná aplikácia SAPEV, ktorá umožňuje terénnym pracovníkom pridávať aktualizované informácie ako aj rôznu fotodokumentáciu priamo do systému.

Samozrejmosťou je prepojenie systému ľubovolnými IoT zariadeniami.

SPRACOVANIE DÁT

Dáta sú v systéme spracovávané podľa klientom definovaných pravidiel, ktoré závisia od spôsobu riadenia oddelení a zamestnancov.

Popri štandardnom spracovaní dát je možné využiť rozšírenie pre hlbšie porozumenie dátam vo forme modulu pre strojové učenie a umelú inteligenciu.

VIZUALIZÁCIA

Interaktívny modul pre vykreslenie skutkového stavu na mape je jedným z kľúčových prvkov systému. Mapová vizualizácia poskytuje efektívny spôsob ako jednoducho pracovať s dátami v kontexte geografického umiestnenia a prípadného vzťahu k objektom v okolí.

ŠTATISTIKY

​Štatistiky, tvorba výkazov a reportov a ich export vo formátoch CSV a XLS sú nedieľnou súčasťou systému a poskytujú detailný pohľad na všetky dáta.

MANAŽMENT

Z pohľadu riadenia organizácie systém poskytuje rozhrania pre kumulované pohľady a štatistiky na všetky aspekty dát, ktoré sú obsiahnuté v systéme. Voliteľné dashboardy a grafy umožnia každému manažérovi prehľadnie vidieť všetky oblasti ktoré má v kompetencii riadiť. 

 
 

NAŠI

KLIENTI

Roland Majoroš, Tím správy zariadení  VVN

Využívanie systému SAPEV nám uľahčuje každodennú prácu a zefektívňuje riadenie celého oddelenia.

 

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Kutuzovova 17,
Bratislava 83103, Slovakia

VYŽIADAJTE SI DEMO

Dohodnite si prezentáciu systému SAPEV
s našim produktovým konzultantom.
 
ODKAZY
ADRESA

OneCom s.r.o.

Kutuzovova 17

Bratislava 831 03, Slovakia

EMAIL

© 2020 OneCom